top of page

Jak dołączyć do udziału w lidze Xc Junkies:

 

1. zaloguj sie do swojego konta w xcontest.org

 

2. w gornym (poziomym) menu na środku wybierz: national xcontests -> xcontest uk

 

3. zarejestruj się do sezonu 2024

 

4. w prawym menu wybierz: my profile -> other info -> club -> xc junkies club -> kliknij przycisk "send"

 

aby sprawdzic swoja pozycje w rankingu klubu xc junkies nalezy:

 

5. zalogowac sie do swojego konta w xcontest.org

 

6. w gornym (poziomym) menu na srodku wybrac: national xcontests -> xcontest uk -> flying clubs -> xc junkies club 

How to join the Xc Junkies league:

 

1. log in to your xcontest.org account

 

2. in the top (horizontal) menu in the middle, select: national xcontests -> xcontest uk

 

3. register for the 2024 season

 

4. in the right menu select: my profile -> other info -> club -> xc junkies club -> click the "send" button To check your position in the xc junkies club ranking you should:

 

5. log in to your xcontest.org account

 

6. in the top (horizontal) menu in the middle, select: national xcontests -> xcontest uk -> flying clubs -> xc junkies club

Click button below to access XcJunkies league on xccontest. Please note you must login to xccontest before results are visible. 
bottom of page